NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala detailplaneeringu algata
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse
nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala
detailplaneeringu algatamine“
kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu
menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 54/53 ”Vestervalli tn 2a maa-ala algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator