NARVA LINNAVALITSUS - 29.06.2010
   
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Mängu tn 19a
Korraldus: 844-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Mängu tn 19a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 844-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja