NARVA LINNAVALITSUS - 29.06.2010
   
Esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõu tagasikutsumine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kutsuda tagasi Linnavalitsuse 10.06.2010 protokollilise otsusega esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 "Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine" planeeringuala täpsustamine".
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Kutsuda tagasi Linnavalitsuse 10.06.2010 protokollilise otsusega esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 "Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine" planeeringuala täpsustamine".

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja