NARVA LINNAVALITSUS - 29.06.2010
   
Ettekirjutuse väljastamine ehitise lammutamiseks
Korraldus: 847-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Narva Linnavalitsus teeb Raivo Severile ettekirjutuse Narva linnas Parve tn 25 vastas teisel pool teed asuva ebaseaduslikult püstitatud garaaži lammutamiseks, hiljemalt 10. oktoobriks 2010.

2. Kohustada Raivo Severit tagama lammutustööde ajal ohutuse inimese tervisele ja ümbruskonnale ja vältima kõrvaliste isikute sattumist objektile.

3. Kohustada Raivo Severit heakorrastada garaaži all olev maa-ala ja utiliseerida ehitusjäätmed vastavalt kehtivatele õigusnormidele, hiljemalt 10.oktoobriks 2010.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 847-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja