NARVA LINNAVALITSUS - 29.06.2010
   
Projekteerimistingimuste määramine Kase tn 1
Korraldus: 849-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kase tn 1 eramu rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja piirde püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 849-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja