NARVA LINNAVALITSUS - 29.06.2010
   
Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine
Korraldus: 824-k 2010
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a
korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 824-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja