NARVA LINNAVALITSUS - 25.08.2010
   
Kulgusadama tee lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastri
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu
 
Kulgusadama tee lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
19.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikokku.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Andrei Filippov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator