NARVA LINNAVALITSUS - 17.11.2010
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laane tn 11
Korraldus: 1464-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1464-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1464-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Sorgus
nõunik/tõlk