NARVA LINNAVALITSUS - 17.11.2010
   
Projekteerimistingimuste määramine Lõokese tn 20
Korraldus: 1481-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Lõokese tn 20 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1481-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1481-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Sorgus
nõunik/tõlk