NARVA LINNAVALITSUS - 17.11.2010
   
Narva Linnavolikogu määruste muutmine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Linnavolikogu 8. aprilli 2010. a määruse nr 14 „Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas”, Narva Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas”, Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 43 «Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Narva linnas», Narva Linnavolikogu 17. detsembri 2009.a määruse nr 33 „Hooldajatoetuse maksmine” ja Narva Linnavolikogu 20. oktoobri 2010.a määruse nr 47 „Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord Narva linnas” muutmise määruse” eelnõu.

2. Volitada Narva abilinnapea Aleksander Ljudvig`ut antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.

3. Käesoleva otsusega otsustas linnavalitsus ümardada matusetoetuse 63,81 eurolt 64. eurole. Ümardamine tuleb kasuks toetuse saajatele.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Sorgus
nõunik/tõlk