NARVA LINNAVALITSUS - 29.12.2010
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 46
Korraldus: 1654-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu direktori asetäitja (direktori ülesannetes)
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 46
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1654-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1654-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Andrei Filippov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja