NARVA LINNAVALITSUS - 29.12.2010
   
Narvas Uusküla tänav lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (AS Vant)
Korraldus: 1641-k 2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1641-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 1641-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Andrei Filippov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja