NARVA LINNAVALITSUS - 26.01.2011
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 27
Korraldus: 68-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 27
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 68-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 68-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja