NARVA LINNAVALITSUS - 26.01.2011
   
Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 81-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
1. Mängu tn 14 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Kuuse tn 33 (Berjozka AÜ asuva) sauna rekonstrueerimiseks ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Allika tn 103 (Baltika AÜ asuva) majandushoone rekonstrueerimiseks;
4. Raudtee tn 21 garaažiboksi püstitamiseks;
5. Vesiroosi tn 4 (Metsaonnid AÜ asuva) sauna, kasvuhoone, kuuri ja piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 81-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja