NARVA LINNAVALITSUS - 26.01.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 24 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)
Korraldus: 76-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu
 
Taotleja: KÜ ZARNITSA, registrikood 80250900
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 76-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja