NARVA LINNAVALITSUS - 26.01.2011
   
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine
Määrus: 46 - 2011
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257
“Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 46 - 2011
Võtta vastu määrus nr 46

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja