NARVA LINNAVALITSUS - 6.04.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine Papli tn 73
Korraldus: 345-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
 
Papli tn 73 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 345-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja