NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Narva linna arengukava 2008–2015 muutmine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Korraline igaaastane linna arengukava muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-2015 muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja