NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 5
Korraldus: 751-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Toivo tn 5 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 751-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja