NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Avaliku ürituse „DJ Festival” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 728-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 728-k 2011
Töökorras 05.08.2011 vastu võetud korraldus nr 728-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja