NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine(Liiva tänavale ühiskanalisatsioonitorustiku paigaldamine)
Korraldus: 749-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: AS Narva Vesi, registrikood 10369373
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 749-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja