NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine(Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamine detailplaneeringu alusel)
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks.

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja