NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Narva Linna Põhimääruse muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Muudatused Narva Linna Põhimääruses linna eelarve osas Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus "Narva Linna Põhimääruse muutmine"

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhusat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja