NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Avaliku ürituse „Narva Ajaloofestival” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 738-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 738-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja