NARVA LINNAVALITSUS - 10.08.2011
   
Ehituslubade ning kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 758-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1.Vahtra tn 3 kinnistule Politsei- ja Päästeameti ühishoone, varjualuse, garaaži ning lüüsi püstitamiseks;
2.Vahtra tn 3 piirdeaia, kaugküttetorustiku, külmaveetorustiku, elektri maakaabelliini, välisvalgustuse, sademeveekanalisatsiooni, olmereoveekanalisatsiooni ning drenaaži ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 758-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Marina Sorgus
nõunik

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja