NARVA LINNAVALITSUS - 7.09.2011
   
3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
3.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja