NARVA LINNAVALITSUS - 7.09.2011
   
Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Jalaka tn 16)
Korraldus: 827-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Väljastada ehitusluba Jalaka tn 16 kinnistule aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Jalaka tn 16 kinnistule aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 827-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja