NARVA LINNAVALITSUS - 7.09.2011
   
Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Unistuse tn 18)
Korraldus: 828-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Väljastada ehitusluba Unistuse tn 18 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Unistuse tn 18 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2011
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 828-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja