NARVA LINNAVALITSUS - 21.09.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 10 korterelamu püstitamine detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 868-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 868-k 2011
1. Täiendada korralduse pealkirja.
2. Võtta vastu korraldus nr 868-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja