NARVA LINNAVALITSUS - 5.10.2011
   
Projekteerimistingimuste määramine (Päikese tn 26 olemasoleva elumaja lammutamine ning uue üksikelamu, majandushoone ja piirdeaia püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 921-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 921-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 921-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja