NARVA LINNAVALITSUS - 16.11.2011
   
Narva Linnavalitsuse 17.11.2010 korralduse nr 1458-k alapunkti 1.5 muutmine
Korraldus: 1078-k 2011
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Linnavalitsuse 17.11.2010 korralduse nr 1458-k
„Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“
alapunkti 1.5 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1078-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 1078-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja