NARVA LINNAVALITSUS - 16.11.2011
   
Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1065-k 2011
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1065-k 2011
Võtta vastu korraldus nr 1065-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja