NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 11.04.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja