NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Narva linna omandis oleva kinnisasja Hariduse tänav lõik 4 koormamine reaalservituudiga kinnisasjade Tallinna mnt 19c ja Hariduse tn 5 kasuks
Korraldus: 312-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 312-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja