NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine
Korraldus: 324-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Põhja tn 143 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2012
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega.
2. Võtta vastu korraldus nr 324-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja