NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 326-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Joala tänava lõigul 6 asuva Joala sõlme L-067 ja L-N3 110 kV õhuliinide ajutiseks ühenduseks;
2. 6. Paemurru tn 16 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Sinika tn 26 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Aasta tn 5 aiamaja püstitamiseks;
5. Lõigul Jõe tn 1 ja 3 Jõe tänava rekonstrueerimiseks;
6. Jõe sadama territooriumi heakorrastus (parklad, kõnniteed, tänavavalgustus);
7. Jõe tn 1 ja 3, Rakvere tänava lõigul 2, Sepa tänav, Sadama tee sidekaabelliini ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 326-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja