NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 328-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Põhja tn 143 piirdeaia püstitamiseks;
2. Liiva tn 5 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Uusküla tn 3 korteri nr 65 tehnosüsteemide muutmiseks (elektri- vee- ja kanalisatsioonisüsteemid);
4. Aasta tn 5 katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks;
5. A. Puškini tn 11 korteri nr 35 tehnosüsteemide muutmiseks (elektrisüsteemid);
6. Jõe tn 1 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 328-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja