NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Projekteerimistingimuste määramine (Vahtra tn 5 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning Vahtra tn 5 krundi lääneküljele parkla rajamine)
Korraldus: 322-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 322-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja