NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k „Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
Korraldus: 303-k 2012
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k
„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 303-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja