NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 314-k 2012
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 314-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja