NARVA LINNAVALITSUS - 18.04.2012
   
Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 330-k 2012
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
MTÜ-le Narva Kristlik Kogudus Jumala Sõna (registrikood 80197985) Narva Pähklimäe Gümnaasiumi staadioni tasuta kasutusse andmine 2012. aasta kevadsuviseks perioodiks Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2012
Võtta vastu korraldus nr 330-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksander Ljudvig
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja