NARVA LINNAVALITSUS - 17.10.2012
   
Ehituslubade ning kirjaliku nõusoleku väljastamine
Korraldus: 962-k 2012
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Kadastiku 23a, 23b, 25a ehitiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 962-k 2012
Töökorras 08.10.2012 vastu võetud korraldus nr 962-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja