NARVA LINNAVALITSUS - 20.03.2013
   
Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva lossipark)
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Mitte nõustuda antud korralduse eelnõuga

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja