NARVA LINNAVALITSUS - 20.03.2013
   
Kirjalike nõusolekute andmine
Korraldus: 251-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Vee tn 154 kuuri püstitamiseks;
2. Kangelaste pr 32 elektri- ja ventilatsioonisüsteemide muutmiseks;
3. Mängu tn 24 veetorustiku ehitamiseks;
4. Pärna tn 10 sauna ja piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 251-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 251-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja