NARVA LINNAVALITSUS - 18.09.2013
   
Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 883-k 2013
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Tehase tn 4 // 6 kahe hoone (ehr kood 118009054 ja 118009051) osaliseks lammutamiseks ning kaheteistkümne ehitiste (ehr kood 118009056, 220453559, 118009053, 118009058, 118009063, 118009066, 118009065, 118009064, 118009068, 120585923, 120585920 ja 220453825) täielikuks lammutamiseks;
2. Priimula tn 117 aiamaja püstitamiseks;
3. Maagaasi jaotustorustiku Narva-lõuna B3 pikendamiseks kuni Mängu 14a kinnistu piirini;
4. Võidu tn 9 korteri nr 1 ilusalongiks rekonstrueerimiseks;
5. Palavuse tn 1b puurkaevu ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 883-k 2013
Võtta vastu korraldus nr 883-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Natalja Šibalova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja