NARVA LINNAVALITSUS - 27.11.2013
   
Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 41 - 2013
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 41 - 2013
Võtta vastu määrus nr 41.

 

 

 

Istungi juhataja:   Natalja Šibalova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja