NARVA LINNAVALITSUS - 2.07.2014
   
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 100 aiamaja, sauna ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 733-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 733-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Marina Sorgus
nõunik