NARVA LINNAVALITSUS - 16.07.2014
   
Ehituslubade väljastamine
Korraldus: 784-k 2014
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Palavuse tn 24 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Äkkeküla Pähklimäe terviserajal drenaažisüsteemi rajamiseks;
3. Tiimanni tn 12 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile EK-11/10).
4. Oru tn 15 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile LP-66-2008 ja ehitusprojekti korrektuurile LP-05/2013).
5. Oru tn 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (lodžade piirdekonstruktsioonide materjali vahetamine profiilplekiks).
6. Narva Logistika- ja Tööstuspargi III etapi elektrivarustuse projekti raames Elektrijaama tee 91, 91c, 97 ja 99, Nahavabriku tänav L1, Kadastiku tänav L5, L6 ja L7, Kadastiku tänav T1 ja T3, Kadastiku tn 31b ja 33 ning reformimata riigimaal elektri maakaabelliini ehitamiseks koos Kadastiku tn 31b kinnistul 6/0,4 kV alajama püstitamisega.
7. Betooni tn 13 üksikelamu püstitamiseks koos teenindamiseks vajalike tehnorajatistega (elektri õhukaabelliin, vee- ja kanalisatsioonitorustikud).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 784-k 2014
Võtta vastu korraldus nr 784-k