NARVA LINNAVALITSUS - 16.07.2014
   
Narva linna omandis oleva kinnistu Veehaarde võõrandamine AS-le Narva Vesi
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linna omandis oleva kinnistu Veehaarde võõrandamiseks AS-le Narva Vesi vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.