NARVA LINNAVALITSUS - 8.04.2015
   
Ööbiku tn 34 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 354-k 2015
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Ööbiku tn 34 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2015
Võtta vastu korraldus nr 354-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Eduard East
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja